coffeeshop
Xpresso

Huisregels Xpresso

Doen

 • Laat je legitimatie zien als we daarom vragen. Geldige legitimatiebewijzen zijn:
  – paspoort,
  – rijbewijs,
  – identiteitskaart.
 • Houd de stoep vrij voor passanten als je er je fiets of scooter parkeert.
 • Parkeer je auto in de daar voor bestemde vakken op het parkeerterrein.
 • Maak het ons mogelijk om de verkoop om 22:00 uur te staken en de shop te sluiten.
 • Let zelf op je kleding en andere eigendommen.
  Xpresso is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde eigendommen.
 • Je stemt ermee in dat we in en om de shop video-opnames kunnen maken die we aan derden kunnen tonen bij ongeregeldheden of ongevallen.
 • Houd je aan de regels.
 • Meld klachten aan de beheerder van de shop.

Niet doen

 1. Jezelf niet legitimeren als we daarom vragen.
 2. In de shop komen als je nog geen 18 jaar bent.
 3. Hasj of wiet kopen voor iemand die nog geen 18 jaar is.
 4. Harddrugs bij je hebben, gebruiken of verhandelen.
 5. Wapens of messen bij je hebben.
 6. Je hinderlijk of aanstootgevend gedragen. Onder verboden gedrag verstaan we:
  – bedreiging,
  – mishandeling,
  – agressie,
  – racisme,
  – discriminatie.
 7. Je auto op de stoep of dubbel parkeren.
 8. En verder…
  – Goederen verhandelen in of rond de shop.
  – Alcohol bij je hebben in de shop.
  – Meegebrachte dranken nuttigen.
  – Rondhangen in groepsverband in de buurt van de shop.
  – Buiten blowen.
  – Met je fiets of scooter de stoep blokkeren voor passanten.
  – Geluidsoverlast veroorzaken bijvoorbeeld met je auto scheuren of harde muziek.

Maatregelen

 1. Weigering van de toegang.
 2. Weigering van de toegang.
 3. Ontzegging van de toegang voor twee maanden.
 4. Melding politie en ontzegging.
 5. Melding politie en ontzegging.
 6. Na waarschuwing, tijdelijke of definitieve ontzegging van de toegang tot de shop.
 7. Geen verkoop.
 8. Waarschuwing. Indien verbetering uitblijft, ontzegging.

Regels voor coffeeshops

 

Coffeeshop_Xpresso_fotobutton_regels

Volgens de Nederlandse wet zijn drugs, ook softdrugs,
illegaal. Je bent strafbaar als je drugs verhandelt, verkoopt, produceert of bezit. Maar in bepaalde gevallen, binnen bepaalde regels, geldt voor softdrugs een gedoogbeleid; dan worden bezit en verkoop door een coffeeshop niet vervolgd. De strikte regels van het gedoogbeleid waar coffeeshops zich aan moeten houden, zijn vastgelegd
in een aantal criteria, waaronder de AHOJG-I-criteria.

 • Affichering: reclame maken voor drugs in de coffeeshop is niet toegestaan
 • Harddrugs: een coffeeshop mag geen harddrugs verkopen, alleen softdrugs
 • Overlast: een coffeeshop en de bezoekers mogen geen overlast voor de omgeving veroorzaken, zoals bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast
 • Jongeren: minderjarigen mogen niet in de coffeeshop zijn en verkoop van softdrugs aan minderjarigen is verboden
 • Grote hoeveelheden: het is niet toegestaan om meer dan 5 gram per dag aan iemand te verkopen en een coffeeshop mag niet meer dan 500 gram voorraad hebben
 • Ingezetenen: personen die niet in een Nederlandse gemeente zijn ingeschreven, mogen niet in een coffeeshop komen en mogen er geen cannabis kopen.
 • Een coffeeshop mag geen alcohol schenken.
 • Gemeenten kunnen aanvullende eisen aan een coffeeshop stellen, zoals aangepaste openingstijden en de afstand tot scholen.

Als een coffeeshop zich niet aan de criteria van het
gedoogbeleid houdt, kan de burgemeester de coffeeshop sluiten, tijdelijk of permanent. De coffeeshophouder kan dan strafrechtelijk worden vervolgd.

Lees hier meer over het gedoogbeleid.